T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kurum ve Kuruluşlarımız  >>   Tapu Müdürlüğü

 Gebze Tapu Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.TAPU TEŞKİLATININ TARİHÇESİ

            Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır. Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Teşkilat, 26 Eylül 1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 22 Kasım 2002 Tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Yeni Adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına)  bağlanmıştır. 


TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

SATIŞ / GEREKLİ BELGELER:

•  Satılması istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı

•  Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları  veya pasaportları ile satıcıların birer, alıcıların iki adet son altı ay içinde  çekilmiş 6x4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,

•  İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise  temsile ilişkin belge ile temsilcinin  fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,

•  Alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları teslim eden ( vekil vb) temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsilcilerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasil ilamı vb.)

BAĞIŞ / GEREKLİ BELGELER:

•  Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın  ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

•  Bağışlayan ve bağış kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları.

•  Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,

•  Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca ilişkin belge,

TAŞINMAZ MALLARIN MİRAS YOLUYLA DEVRİ: (İNTİKAL)

GEREKLİ BELGELER 

A- İştirak halinde mülkiyet (hisse bildirmeden ) esasına göre tescili istenenlerde; 

1- İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,


2- İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları, 
3- Veraset belgesinin aslı, 
4- İntikal talebi, temsilcisi tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge 
5- Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise talepte bulunan mirasçının ve mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar 6x4 cm büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, 
B- Müşterek Mülkiyet (hisse) esasına göre  tescil edileceklerde; 

1- İntikali istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçıların sözlü beyanı, 
2- İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları, 
3- Tüm mirasçıların intikali istenen taşınmaz malların sayısı kadar 6x4 cm büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı, 
4- İntikal talebi, temsilcisi tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge, 
5- Medeni Kanun içerisindeki ölümlerden (04/10/1926 tarihinden sonraki ölümlerde) murise ait veraset belgesinin aslı, 
6- Medeni Kanundan  önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihten önceki ölümlerde)mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen İlmühaber veya veraset belgesinin aslı, 
7- Tapu senedine yapıştırılması isteniyor ise talepte bulunan mirasçının ve mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar 6x4 cm büyüklüğünde son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı,


 

 

İPOTEK / GEREKLİ BELGELER 

1- İpotek ettirilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı, 
2- Alacaklı borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, 
3- Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay  içinde çekilmiş 6x4 cm. Büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı, 
4- Akitte  taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmiş ise ayrıca temsile ilişkin belge,TAKBİS VE ONLİNE TAPU SORGULAMA SİSTEMİ 

TAKBİS TAPU İŞLEMLERİ İÇİN ONLİNE RANDEVU ALMAGEBZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

KURUM AMİRİ ADI SOYADI RÜTBESİ-BİRİM İÇİNDEKİ DİĞER AMİRLER

TELEFON VE FAX NUMARALARI

WEB ADRESİ

E-POSTA
ADRESİ

POSTA ADRESİ

İŞ/(DAHİLİ)

FAX

TALİP KUTLUAY
MÜDÜR

0 (262)
280 10 62

642 10 60

 

gebze-tsm@tkgm.gov.tr

Hacı Halil Mah. 1213 Sk. N:4 GEBZE-KOCAELİ

GÜRBÜZ AKKURT
MÜDÜR YRD.

0 (262)
280 10 62

642 10 60

 

gebze1tsm@tkgm.gov.tr

Hacı Halil Mah. 1213 Sk. N:4 GEBZE-KOCAELİ


GEBZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU