T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 KAYMAKAMIMIZ'DAN
 

Çok değerli Gebzeli hemşerilerim;


 HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI
 

Başbakanlık tarafından hazırlanıp 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri                            


Vcil Yönlendirme Uygulaması