SAĞLIK HİZMETLERİ
 
Gebze’de sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ve özel sağlık kuruluşlarında yürütülmektedir. İlçe genelinde toplam 392 uzman doktor, 163  pratisyen doktor, 80 diş hekimi, 683 hemşire, 164 ebe, 94 eczacı ve 33 sağlık memuru, 385 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 3254 personel bulunmaktadır.
 
Unvanı 
İlçe Sağ. Müd.
+
Toplum Sağ. Mrk.
Fatih Devlet Hastanesi
Bağımsız
Özel Tıp Merkezleri
Özel
Hastaneler
       Diyaliz
İlçe Genel Toplam
Uzman Hekim
1
91
2
28
267
1
392
Pratisyen Hekim
117
15
1
3
26
1
163
Asistan Doktor
-
-
-
-
-
-
-
TOPLAM HEKİM
118
106
3
31
293
2
555
Uzman Diş Hekimi
-
-
5
-
1
-
6
Diş Hekimi 
-
-
74
3
3
-
80
Asistan Diş Hekimi
-
-
-
-
-
-
-
Hemşire
40
196
1
6
434
8
683
Ebe
82
27
-
1
54
-
164
Eczacı
-
5
82
-
7
-
94
Sağlık Memuru
6
13
-
-
14
-
33
Diğer sağlık personeli
15
86
-
37
246
1
385
Diğer personel
14
67
-
101
921
12
1115
Hizmet alımı ile çalışan
3
314
-
-
422
-
739
 
Toplam
 
160
708
162
148
2102
21
2699
 
    
İlçe genelinde uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire başına düşen nüfus ve bebek ölüm hızı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Bir Uzman Hekime Düşen Nüfus
904 Kişi
Bir Pratisyen Hekime Düşen Nüfus
2174 Kişi
Bir Hemşire Başına Düşen Nüfus
686 Kişi
Bebek Ölüm Hızı (Binde) (22 Hafta ve üzeri)*
0,002
Bebek Ölüm Hızı (Binde) (28 Hafta ve üzeri)
 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ;

Sağlık Bakanlığına bağlı;
 
1 İlçe Sağlık Müdürlüğü
1 Toplum Sağlığı Merkezi
1 Verem Savaş Dispanseri Birimi,
1 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Birimi,
22 Aile Sağlığı Merkezi,
90 fiili Aile Hekimliği Birimi,
1 KETEM,
5 sağlık evi,
1 hastane ( 201 yatak kapasiteli, % 98 yatak işgal oranlı ),
7 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu,
 
Hastane ve yatak kapasiteleri ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.
 
 
Sağlık Kuruluşu
2013
2014
2015
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-
-
-
Dal Hastanesi
-
-
-
Genel Hastane
4
4
5
İlçe Devlet Hastanesi
1
1
1
Entegre İlçe Hastaneleri
-
-
-
Ağız Diş Sağlığı Merkezi (Sağlık Bak. Bağlı)
-
-
-
İlçe Sağlık Müdürlüğü
1
1
1
Toplum Sağlığı Merkezi
1
1
1
Aile Sağlığı Merkezi
19
20
22
Aile Hekimliği Birimi (kadrolu)
81
89
90
Sağlık Evi
5
5
5
Tüberküloz Birimi
1
1
1
Ana Çocuk Sağ. Birimi
1
1
1

 

Özel Hastaneler

 
     İlçemizde faal 5 özel hastane ( 550 yatak kapasiteli, % 90yatak işgal oranlı) bulunmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.
 
Hastane Adı
Yatak Sayıları
Nitelikli Yatak Sayıları
Ö. Anadolu Sağlık Merk. Hast.
201
201
Ö. Gebze Merkez Hast.
56
50
Ö. Konak Hast.
75
75
Ö. Medicalpark Gebze Hastanesi
118
118
Ö. Yüzyıl  Hastanesi
100
100
TOPLAM
550
550